Sinopsis

Keluarga Syahzada Sahib terkenal di seluruh penjuru desa atas sifat ketaatannya dan pengetahuan keagamaannya. Salah satu sifat unik mereka adalah keramah- tamahannya terhadap tamu. Sahibzada Abdul Latif lahir di keluarga kaya yang sangat diberkati Allah ini.
Sejak kecil, Syahzada Sahib lebih mencondongkan dirinya ke arah agama daripada urusan duniawi. Beliau sering berkata, “Sejak saya kecil, saya senang melafalkan Shalawat dan saya selalu menikmatinya.”