Official Website Organisasi Perempuan Muslim Ahmadiyah

Sedekah

Ummu Fadhl ra – Selalu Haus Ilmu, Ibu dari Ulama dan Imam Tafsir

Ummu Fadhl bernama asli Lubabah binti Al Harits bin Hazn bin Buhair Al-Hilaliyah, sosok wanita mulia nan agung.  Ia lebih dikenal dengan panggilan Ummul Fadhl karena putra pertamanya bernama Fadhl. ...

Ummu Mundzir binti Qais ra – Shahibiyah yang Berbaiat Dua Kali kepada Nabi

Ummu Mundzir binti Qais Al-Anshariyah, shahabiyyah sekaligus bibi nabi dari jalur ayah ini memiliki beberapa keistimewaan. Selain dekat dengan Nabi, ia juga salah satu dari shahabat yang ikut berbaiat...

Ummu Kultsum binti Uqbah ra – Perempuan Pertama yang Hijrah ke Madinah

Shahibiyah ini bernama Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu’ait bin Dzakwan bin Umayyah bin ‘Abd Syams bin ‘Abd Manaf bin Qushai al-Umawi. Ibunya bernama Arwa binti Kuraiz bin Rabi’ah...

Hadhrat Khansa’ ra – Perempuan Penyair Pertama, Ibu Para Syuhada

Al-Khansa binti Amru merupakan seorang perempuan saleha yang berparas cantik dan sangat fasih dalam berkata-kata. Kemampuannya dalam merangkai kata-kata menjadi sebait syair sangatlah mengagumkan...

Ummu Syuraik ra – Teladan Kegigihan Seorang Daiyah

Dalam beberapa catatan hadis, Nabi Muhammad Saw pernah menceritakan bahwa banyak perempuan di masa beliau yang gemar bersedekah. Hadis ini mencatat nama Ummu Syuraik Ra sebagai perempuan yang juga...

Shafiyyah binti Abdul Muthalib ra – Sang Pemberani di Medan Perang

Keberanian, persatuan, semangat, dan iman yang menguatkan kaum muslim di zaman Rasulullah saw tak hanya muncul dari kalangan prajurit laki-laki, tetapi juga muncul pada kaum Mukminah. Shafiyah binti...

LI Indonesia Update

Ramadan Kareem

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor